Menu

Start / Relacje inwestorskie /

Wybrane dane finansowe

Dane
w tys. zł
Przychody
ze sprzedaży
EBITDA Zysk
z działalności
operacyjnej
Zysk
netto
2010 165 575,7 14 010,2 13 035,8 10 208,2
2011 259 793,3 35 375,0 33 574,8 18 113,1
2012 276 085,4 30 215,9 28 121,7 17 405,7
2013 270 196,6 34 990,1 32 884,5 21 805,2
2014 270 744,6 38 500,6 36 398,1 23 998,6
2015 292 099,5 35 207,5 33 016,5 22 300,1
2016 332 489,5 45 934,2 41 121,3 29 086,9
2017 364 679,3 51 629,0 47 747,6 11 064,0