Menu

Władze Spółki

Zarząd

Wojciech Gątkiewicz

Wojciech Gątkiewicz, Prezes Zarządu

 

Aneta Raczek

Aneta Raczek, Wiceprezes Zarządu

 

Olga Panek, Wiceprezes Zarządu

Olga Panek, Wiceprezes Zarządu

 

Zbigniew Gonsior

Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami: Jacek Osowski, Jan Woźniak, Wojciech Napiórkowski, Piotr Kaczmarek, Filip Gorczyca oraz Seweryn Kubicki spełniali kryterium niezależności.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

  • Jan Woźniak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  • Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Audytu.
  • Filip Gorczyca – Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności. Ponadto Pan Piotr Kaczmarek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych natomiast Pan Jan Woźniak posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.