Menu

Wartości Grupy FERRO

Uczciwość

Uczciwość – rzetelne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków, zgodnie z  normami moralnymi i społecznymi oraz szanowanie cudzej własności.

Szacunek

Szacunek – uznanie wartości drugiego człowieka, jego poglądów niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy i wyrażanych opinii.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność – prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych uprawnień.

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie – działania prowadzące do nieustannej poprawy wyników pracy oraz podnoszenia własnej skuteczności.

Odwaga

Odwaga – umiejętność pokonywania trudności i znalezienia najlepszych rozwiązań w drodze do osiągania pożądanych rezultatów pracy.

Działania zespołowe

Działania zespołowe – realizacja wspólnych celów zespołu poprzez współpracę, wzajemną pomoc oraz wypełnianie obowiązków w ramach przyjętej funkcji.

Jakość

Jakość – zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów jakości, w zakresie produktu, serwisu i obsługi, w celu spełnienia wymagań klienta.