Menu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 23 czerwca 2021 r.

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ferro S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz dla pełnomocnika

Informacja nt. liczby głosów

Uzasadnienia uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 – 2020

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 – 2020

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uzasadnienie uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Polityka wynagrodzeń

Regulamin udziału w ZWZ  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 24 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej

Uzasadnienie uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 25 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uzasadnienie uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał

Uzasadnienie uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 20 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uzasadnienie uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 15 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Uzasadnienia projektów uchwał.

Wersja porównawcza zmian do Statutu

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 28 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 19 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 5 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA 7 października 2014 r.

Ogłoszenie Zarządu o Zwołaniu NWZ

Projekty Uchwał NWZ

Informacja o liczbie akcji

Formularz wykonywania prawa głosu

Formularz Pełnomocnictwa

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 4 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 23 maja 2012 r. 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa

Projekty uchwał

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 14 czerwca 2011 r. 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji

Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA 14 stycznia 2011 r.

Ogłoszenie Zarządu o Zwołaniu NWZ (plik PDF)

Projekty Uchwał NWZ (plik PDF)

Informacja o liczbie akcji i głosów (plik PDF)

Formularz wykonywania prawa głosu (plik PDF)

Wzór Pełnomocnictwa (plik PDF)

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA 23 czerwca 2010 r. 

Ogłoszenie Zarządu w pliku .pdf

Regulamin WZA w pliku .pdf

Projekty uchwał w pliku .pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w pliku .pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu w pliku .pdf

Formularz pełnomocnictwa w pliku .pdf

Sprawozdanie RN w pliku .pdf