Menu

Start / Relacje inwestorskie /

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze

Ilość akcji

Udział % w akcjonariacie

PKO BP Bankowy OFE

3 800 926

17,9%

Nationale Nederlanden OFE

3 749 533

17,7%

Aviva OFE Aviva Santander

3 182 326

15,0%

AEGON OFE

2 210 696

10,4%

Santander TFI

1 390 128

6,5%

Norges Bank

1 030 000

4,8%

Altus TFI

965 705

4,5%

Zarząd FERRO S.A.

376 345

1,8%

Pozostali

4 536 996

21,4%

Razem

21 242 655

 

24 października 2018