Menu

Formularz zgłoszeniowy reklamacji z tytułu gwarancji

Adres zainstalowania produktu

Adres wysyłkowy:

Dane Użytkownika:

9 cyfr, bez spacji, kresek i bez zera na początku

Dane osoby zgłaszającej:

9 cyfr, bez spacji, kresek i bez zera na początku

Opis reklamowanego produktu:

Wg wpisu z karty gwarancyjnej baterii (jeśli podano)

Plik musi mieć rozszerzenie .jpg .jpeg .gif .png .pdf!