Menu

Formularz zgłoszeniowy reklamacji z tytułu gwarancji

Adres zainstalowania produktu

Adres wysyłkowy:

Dane Użytkownika:

9 cyfr, bez spacji, kresek i bez zera na początku

Dane osoby zgłaszającej:

9 cyfr, bez spacji, kresek i bez zera na początku

Opis reklamowanego produktu:

Wg wpisu z karty gwarancyjnej baterii (jeśli podano)

Plik musi mieć rozszerzenie .jpg .jpeg .gif .png .pdf! Plik musi mieć rozszerzenie .jpg .jpeg .gif .png .pdf! Plik musi mieć rozszerzenie .jpg .jpeg .gif .png .pdf! Plik musi mieć rozszerzenie .jpg .jpeg .gif .png .pdf! Plik musi mieć rozszerzenie .jpg .jpeg .gif .png .pdf!