Menu

Wodomierze

CD SD PLUS to seria wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych, dla pomiaru objętości wody zimnej lub gorącej.

Jedynym elementem stykającym się z wodą płynącą w przewodzie rurowym jest turbina; zatem odczyt możliwy jest także wtedy, gdy woda zanieczyszczona jest zawieszonymi cząstkami stałymi bądź piaskiem, lub ma wysoki wskaźnik twardości. Poza certyfi katami metrologicznymi, wyroby z tej serii posiadają atesty użytkowe i mogą być stosowane w instalacjach wody pitnej. W ofercie znajdują się także ułatwiające montaż wodomierzy konsole z regulowanym rozstawem przyłączy.