Menu

Naczynia do C.O.

Naczynia przeponowe

Naczynia do CO

  1. Podczas pracy instalacji następuje wzrost temperatury wody a co za tym idzie wzrasta również jej objętość. Woda napełnia membranę, która powiększa się wypełniając stopniowo naczynie.
  2. Objętość wody wzrasta aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej. Wówczas membrana zajmuje praktycznie całe wnętrze zbiornika. Poduszka powietrzna stabilizuje ciśnienie, a membrana uniemożliwia powierzchnią zbiornika.
  3. Kiedy temperatura stopniowo spada i objętość wody zmniejsza się, zostaje ona wypychana ze zbiornika, aż membrana osiągnie swoją początkową objętość; od tego momentu rozpoczyna się nowy cykl.