Menu

Armatura regulująco-zabezpieczająca

Cechy charakterystyczne

W każdej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wody użytkowej znajdują się urządzenia służące do regulacji lub zabezpieczenia całego układu przed wystąpieniem poważnej awarii.

Instalacje zabezpiecza się głównie przed

  • zbyt wysoką temperaturą: mieszacze termostatyczne, miarkownik ciągu
  • zbyt wysokim ciśnieniem: zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, automatyczne zawory napełniające
  • niepożądanym przepływem zwrotnym: zawory antyskażeniowe

Za wymienione wyżej parametry odpowiadają poszczególne produkty. Bardzo ważnym elementem jest ich jakość, dlatego firma FERRO wprowadzając je do oferty dołożyła wszelkich starań, aby urządzenia te charakteryzowała: niezawodność, wytrzymałość oraz najwyższej jakości materiały użyte do produkcji.

Miarkownik ciągu 3/4”

MC20
Miarkownik ciągu 3/4”
Cena brutto: 206,64 zł