Menu

Raport półroczny 2012

Rozszerzony raport półroczny Grupy Ferro S.A. obejmujący okres I półrocza 2012r.

Załącznik -  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012 
Załącznik -  Rozszerzony raport półroczny Grupy Ferro S.A. obejmujący okres I półrocza 2012r. 
Załącznik -  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Ferro S.A. w I półroczu 2012 r.