Menu

Raport półroczny 2011

Rozszerzony raport półroczny Grupy Ferro S.A. obejmujący okres I półrocza 2011r.

 

Załącznik -  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
Załącznik -  Rozszerzony raport półroczny Grupy Ferro S.A. obejmujący okres I półrocza 2011r.
Załącznik -  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Ferro S.A. w I półroczu 2011 r.