Menu

Raporty bieżące 2021

Nr Data publikacji Tytuł raportu PDF
21/2021 26 lipca 2021 Nabycie kolejnego pakietu akcji Termet S.A. - zawarcie umów sprzedaży akcji Termet S.A. Pobierz
20/2021 30 czerwca 2021 Uchwała w sprawie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (Earn - out) wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. Pobierz
19/2021 23 czerwca 2021 Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie - Norges Bank Pobierz
18/2021 23 czerwca 2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku Pobierz
Załącznik: Wykaz akcjonariuszy Pobierz
17/2021 23 czerwca 2021 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku Pobierz
16/2021 23 czerwca 2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku Pobierz
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach organów 2019 - 2020 Pobierz
Załącznik: Treść uchwał ZWZ Ferro S.A. Pobierz
15/2021 8 czerwca 2021 Informacja o zwrocie podatku CIT za 2012 r. wraz z odsetkami przez Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie Pobierz
14/2021 26 maja 2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Formularz dla pełnomocnika Pobierz
Informacja nt. liczby głosów Pobierz
Uzasadnienie uchwał Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 - 2020 Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 - 2020 Pobierz
13/2021 26 maja 2021 Uchwała Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 Pobierz
12/2021 21 maja 2021 Kontynuacja współpracy i zawarcie umowy doradztwa w zakresie potencjalnych projektów M&A Pobierz
11/2021 18 maja 2021 Decyzja UCS w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji w całości i umorzeniu postępowanie w sprawie Pobierz
10/2021 12 maja 2021 Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych Pobierz
9/2021 11 maja 2021 Decyzje UCS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2016 i 2017 rok Pobierz
8/2021 27 kwietnia 2021 Decyzja UCS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2015 rok Pobierz
7/2021 20 kwietnia 2021 Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz
Załącznik: powiadomienie Pobierz
6/2021 22 lutego 2021 Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz
Załącznik: powiadomienie Pobierz
5/2021 17 lutego 2021 Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o. Pobierz
4/2021 26 stycznia 2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Pobierz
3/2021 25 stycznia 2021 Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: zawiadomienie Pobierz
2/2021 22 stycznia 2021 Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz
Załącznik: powiadomienie Pobierz
1/2021 21 stycznia 2021 Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji Pobierz