Menu

Raporty bieżące 2019

Nr Data publikacji Tytuł Raportu PDF
26/2019 6 grudnia 2019 Powiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR Pobierz
Załącznik: powiadomienie Pobierz
25/2019 13 listopada 2019 Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A. Pobierz
24/2019 27 września 2019 Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki Pobierz
23/2019 9 września 2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy. Pobierz
22/2019 27 sierpnia 2019 Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s. Pobierz
21/2019 9 sierpnia 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz
Załacznik: Statut Ferro S.A. Pobierz
20/2019 26 lipca 2019 Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank Pobierz
19/2019 22 lipca 2019 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Pobierz
16/2019/K 27 czerwca 2019 Korekta raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku Pobierz
Załącznik: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ FERRO S.A. Pobierz
16/2019/K 25 czerwca 2019 Korekta raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku Pobierz
Załącznik: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ FERRO S.A. Pobierz
18/2019 24 czerwca 2019 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku Pobierz
17/2019 24 czerwca 2019 Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
16/2019 24 czerwca 2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku Pobierz
Załącznik: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ FERRO S.A. Pobierz
15/2019 24 czerwca 2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku Pobierz
Załącznik: Regulamin Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Uchwały ZWZ FERRO S.A. Pobierz
14/2019 18 czerwca 2019 Ustalenie liczby Członków Zarządu nowej kadencji oraz powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję Pobierz
Załącznik: Życiorysy Członków Zarządu kolejnej kadencji Pobierz
13/2019 18 czerwca 2019 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Jan Woźniak Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Jan Woźniak Pobierz
12/2019 18 czerwca 2019 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Seweryn Kubicki Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Seweryn Kubicki Pobierz
11/2019 18 czerwca 2019 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Jacek Osowski Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Jacek Osowski Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Piotr Kaczmarek Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Piotr Kaczmarek Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Wojciech Napiórkowski Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. - Wojciech Napiórkowski Pobierz
10/2019 12 czerwca 2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
9/2019 29 maja 2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Pobierz
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik: Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik: Uzasadnienie uchwał Pobierz
Załącznik: Formularz pełnomocnictwa Pobierz
Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji Pobierz
8/2019 27 maja 2019 Uchwała Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018. Pobierz
7/2019 27 marca 2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018 Pobierz
6/2019 20 marca 2019 Nawiązanie współpracy w zakresie doradztwa w zakresie potencjalnych projektów M&A Pobierz
5/2019 12 marca 2019 Oddalenie przez WSA skargi Spółki na decyzję organu II instancji utrzymującą w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Pobierz
4/2019 5 marca 2019 Informacja o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce Pobierz
3/2019 5 marca 2019 Strategia Grupy Ferro na lata 2019-2023 Pobierz
2/2019 4 marca 2019 Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Ferro Pobierz
1/2019 31 stycznia 2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Pobierz