Menu

Raporty bieżące 2018

Nr

Data publikacji

Tytuł Raportu

PDF

25/2018 16 listopada 2018 Otrzymanie przez Spółkę decyzji organu II instancji utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Pobierz
24/2018 28 września 2018 Powołania osoby zarządzającej – członka Zarządu Spółki Pobierz
23/2018 11 września 2018 Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
22/2018 10 września 2018 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
21/2018 30 sierpnia 2018 Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pobierz
20/2018 16 sierpnia 2018 Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
19/2018 13 sierpnia 2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy. Pobierz
18/2018 26 lipca 2018 Dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego Pobierz
17/2018 25 lipca 2018 Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej Pobierz
16/2018 18 lipca 2018 Otrzymanie przez Spółkę decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego Pobierz
15/2018 25 czerwca 2018 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku Pobierz
14/2018 25 czerwca 2018 Powołania osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
13/2018 25 czerwca 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku Pobierz
12/2018 25 czerwca 2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku Pobierz
Załacznik: Uchwały podjęte przez ZWZA Ferro S.A Pobierz
11/2018 12 czerwca 2018 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik:Projekt uchwały Pobierz
Załącznik:Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik:Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pobierz
10/2018 8 czerwca 2018 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Pobierz
9/2018 29 maja 2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Pobierz
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik: Uzasadnienie uchwał Pobierz
Załącznik: Formularz pełnomocnictwa Pobierz
Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji Pobierz
8/2018 24 maja 2018 Uchwała Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rekomendacji pokrycia starty za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy z zysków spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Pobierz
7/2018 8 maja 2018 Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
6/2018 4 kwietnia 2018 Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
5/2018 21 marca 2018 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Pobierz
Załacznik: Zawiadomienie Pobierz
4/2018 19 marca 2018 Otrzymanie przez Spółkę wyniku kontroli celno-skarbowej Pobierz
3/2018 12 marca 2018 Otrzymanie przez Spółkę wyniku kontroli celno-skarbowej Pobierz
2/2018 12 marca 2018 Ujawnienie opóźnionej Informacji Poufnej – wystąpienie ryzyka
podatkowego w Spółce
Pobierz
1/2018 30 stycznia 2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Pobierz