Menu

Raporty bieżące 2017

Nr

Data publikacji

Tytuł Raportu

PDF

26/2017 14 grudnia 2017 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Pobierz
25/2017 13 grudnia 2017 Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Pobierz
24/2017 6 grudnia 2017 Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmiana liczby członków Zarządu Spółki Pobierz
23/2017 23 listopada 2017 Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
22/2017 8 września 2017 Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
21/2017 11 sierpnia 2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego,zawierającego skrócony raport jednostkowy za I półrocze 2017 Pobierz
20/2017 25 lipiec 2017 Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji Pobierz

19/2017

29 czerwca 2017 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wypłacie przez spółkę zależną Pobierz
18/2017 20 czerwca 2017 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku Pobierz
17/2017 20 czerwca 2017 Powołanie osoby nadzorującej - członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
16/2017 20 czerwca 2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku

Pobierz
15/2017 20 czerwca 2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku Pobierz
Załacznik: Uchwały podjetę przez ZWZ Ferro S.A. Pobierz
14/2017 12 czerwca 2017 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
13/2017 31 maja 2017 Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
12/2017 31 maja 2017 Powołanie osoby zarządzającej – członka zarządu Spółki Pobierz
11/2017 30 maja 2017 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r. Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Pobierz
Załącznik: Uzasadnienie uchwał Pobierz
Załącznik: Formularz pełnomocnictwa Pobierz
Załącznik: Ogłoszenine o zmianie porządku obrad Pobierz
10/2017 29 maja 2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
9/2017 17 maja 2017 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 r. Pobierz
Załącznik: Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Pobierz
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik: Uzasadnienie uchwał Pobierz
Załącznik: Formularz pełnomocnictwa Pobierz
Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji Pobierz
8/2017 10 maja 2017 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. Pobierz
7/2017 26 kwietnia 2017 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz
6/2017 16 marca 2017 Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załacznik: Zawiadomienie Pobierz
5/2017 1 marca 2017 Uzupełnienie informacji o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce Pobierz
Załącznik: Życiorys nowego członka Zarządu Spółki Pobierz
4/2017 28 lutego 2017 Informacja o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce Pobierz
3/2017 28 lutego 2017 Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
2/2017 24 lutego 2017 Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spólce Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
1/2017 26 stycznia 2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku Pobierz