Menu

Raporty bieżące 2016

Nr

Data publikacji

Tytuł Raportu

PDF

42/2016 22 grudnia 2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR Pobierz
Załącznik 1: Powiadomienie o transakcji Pobierz
Załącznik 2: Powiadomienie o transakcji Pobierz
41/2016 21 grudnia 2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR Pobierz
Załącznik 1: Powiadomienie o transakcji Pobierz
Załącznik 2: Powiadomienie o transakcji Pobierz
40/2016 16 grudnia 2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO S.A. Pobierz
39/2016 16 grudnia 2016 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz
Załącznik: Statut Spółki FERRO S.A. Pobierz
38/2016 16 grudnia 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r. Pobierz
37/2016 16 grudnia 2016

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2016 roku

Pobierz
Załącznik: Uchwały podjeta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pobierz
36/2016 12 grudnia 2016

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

Pobierz

Załącznik: Życiorys kandydata

Pobierz

Załącznik: Oswiadczenie kandydata

Pobierz

35/2016

8 grudnia 2016

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

Pobierz

Załącznik: Życiorys kandydata

Pobierz

Załącznik: Oswiadczenie kandydata

Pobierz
34/2016 24 listopada 2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Pobierz

33/2016

18 listopada 2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 r. Pobierz
Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Wersja porównawcza zmian do Statutu Pobierz
Załącznik: Wzór formularza pełnomocnictwa Pobierz
32/2016

10 listopada 2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie informacji o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
31/2016

10 listopada 2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie informacji o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pobierz
Załącznik: Zawiadomienie Pobierz
30/2016

7 listopada 2016

Decyzja o rozpoczęciu analiz strategicznych zwiazanych z rozwojem Grupy, w tym w obszarze M&A Pobierz
29/2016 28 października 2016

Decyzja UKS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2014 rok

Pobierz
26/2016/KOR 25 października 2016

Korekta raportu bieżącego nr 26/2016r. z dnia 22 września 2016r. Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

Pobierz
28/2016

18 października 2016

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej.

Pobierz
27/2016

26 września 2016

Otrzymanie zawiadomienia od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o przekroczeniu przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

Pobierz
26/2016 22 września 2016

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

Pobierz
25/2016 22 września 2016

Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pobierz
24/2016 2 września 2016

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

Pobierz
23/2016

2 września 2016

Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pobierz
22/2016

5 sierpnia 2016

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego i skróconego raportu jednostkowego za I półrocze 2016.

Pobierz
21/2016 29 czerwca 2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO SA.

Pobierz
20/2016

29 czerwca 2016

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.

Pobierz
Załacznik: Uchwały ZWZ FERRO SA Pobierz
19/2016

29 czerwca 2016

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

Pobierz
18/2016

29 czerwca 2016

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

Pobierz
17/2016

27 czerwca 2016

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA.

Pobierz
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – W. Napiórkowski Pobierz
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – W. Napiórkowski Pobierz
16/2016 21 czerwca 2016

Ustalenie ilości członków Zarządu kolejnej kadencji i powołanie Zarządu Ferro SA przez Radę Nadzorczą na kolejną kadencję.

Pobierz
Życiorys Prezesa Zarządu - Aneta Raczek Pobierz
Życiorys Członka Zarządu - Artur Depta Pobierz
Życiorys Członka Zarządu - Zbigniew Gonsior Pobierz
15/2016 17 czerwca 2016

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA.

Pobierz
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Osowski Pobierz
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Osowski Pobierz
14/2016 16 czerwca 2016

Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o wypłacie od Spółki zależnej.

Pobierz
13/2016

14 czerwca 2016

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

Pobierz
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – A. Hołój Pobierz
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – A. Hołój Pobierz
12/2016

9 czerwca 2016

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA

Pobierz
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Dąbrowski Pobierz
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Tomasik Pobierz
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Dąbrowski Pobierz
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Tomasik Pobierz

11/2016

1 czerwca 2016

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniana dzień 28 czerwca 2016 r.

Pobierz
Załącznik: Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Pobierz
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik: Formularz do wykonywania prawa głosu Pobierz
Załącznik: Formularz pełnomocnictwa Pobierz
Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji Pobierz
10/2016

1 czerwca 2016

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

Pobierz
9/2016

27 kwietnia 2016

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Pobierz
8/2016 18 marca 2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Pobierz

7/2016

7 marca 2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015.

Pobierz

6/2016

26 lutego 2016

Informacja o odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Palmyra sp. z o.o.

Pobierz

5/2016

22 lutego 2016

Stanowisko Zarządu FERRO S.A. dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRO S.A. ogłoszonego przez PALMYRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (podmiotem dominującym względem PALMYRA Sp. z o.o. jest IK VII wspieranym przez podmiot doradczy IK Investment Partners Ltd. z siedzibą w Londynie) w dniu 4 lutego 2016 r.

Pobierz

Załącznik: Opinia o cenie akcji.

Pobierz

4/2016

4 lutego 2016

Informacja o zawarciu (i) umowy inwestycyjnej, (ii) umowy wspólników oraz (ii) umów nabycia akcji Spółki.

Pobierz

3/2016

4 lutego 2016

Informacja o prowadzonych negocjacjach ze spółką Alphabeta 5 International S.a r.l. - przekazanie opóźnionej informacji poufnej.

Pobierz

2/2016

21 stycznia 2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Pobierz

1/2016

21 stycznia 2016

Wykaz informacji przekazanych przez FERRO S.A. do publicznej wiadomości w 2015 r.

Pobierz

Załącznik: Wykaz raportów 2015 Pobierz