Menu

Raporty bieżące 2015

Raport bieżący nr 21/2015, data publikacji 23 grudnia 2015

Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu FERRO SA

 

Raport bieżący nr 20/2015, data publikacji 14 grudnia 2015

Informacja o transakcji dotyczących zbycia i nabycia akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu

 

Raport bieżący nr 19/2015, data publikacji 29 października 2015

Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na rzecz innego podmiotu zależnego od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 

Raport bieżący nr 18/2015, data publikacji 29 października 2015

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo - akcyjnej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 17/2015, data publikacji 29 października 2015

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

 

Raport bieżący nr 16/2015, data publikacji 27 października 2015

Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki oraz otrzymaniu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 15/2015, data publikacji 27 października 2015

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 14/2015, data publikacji 6 października 2015

Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 13/2015, data publikacji 25 czerwca 2015

Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej

 

Raport bieżący nr 12/2015, data publikacji 19 maja 2015

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 19 maja 2015 r.

Załącznik: Uchwały ZWZ FERRO SA

 

Raport bieżący nr 11/2015, data publikacji 19 maja 2015

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO S.A. w dniu 19 maja 2015 r.

 

Raport bieżący nr 10/2015, data publikacji 19 maja 2015

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 19 maja 2015 r.

 

Raport bieżący nr 9/2015, data publikacji 14 maja 2015

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczanje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2015r.

Załącznik: Projekt uchwały.

 

Raport bieżący nr 8/2015, data publikacji 15 kwietnia 2015

Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 

Raport bieżący nr 7/2015, data publikacji 15 kwietnia 2015

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Raport bieżący nr 6/2015, data publikacji 15 kwietnia 2015

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2014r.

 

Raport bieżący nr 5/2015, data publikacji 10 kwietnia 2015

Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego

 

Raport bieżący nr 4/2015, data publikacji 31 marca 2015

Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

 

Raport bieżący nr 3/2015, data publikacji 18 luty 2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr 2/2015, data publikacji 16 stycznia 2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 

Raport bieżący nr 1/2015, data publikacji 16 stycznia 2015

Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2014 r.

Załącznik – Wykaz raportów 2014