Menu

Raporty bieżące 2013

Raport bieżący nr 122/2013, data publikacji 31 grudnia 2013

Informacja o transakcji zbycia oraz nabycia akcji Spółki.

 

Raport bieżący nr 121/2013, data publikacji 31 października 2013

Umowa znacząca między spółkami zależnymi - uzupełnienie.

 

Raport bieżący nr 120/2013, data publikacji 25 października 2013

Umowa znacząca między spółkami zależnymi

 

Raport bieżący nr 119/2013, data publikacji 16 października 2013

Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 117/2013 z dnia 11.10.2013 Umowa znacząca na przeniesienie praw własności przemysłowej

 

Raport bieżący nr 118/2013, data publikacji 15 października 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 117/2013, data publikacji 11 października 2013

Umowa znacząca na przeniesienie praw własności przemysłowej

 

Raport bieżący nr 116/2013, data publikacji 04 października 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 115/2013, data publikacji 03 października 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 114/2013, data publikacji 03 października 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 113/2013, data publikacji 01 października 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 112/2013, data publikacji 30 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 111/2013, data publikacji 27 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 110/2013, data publikacji 24 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 109/2013, data publikacji 23 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 108/2013, data publikacji 20 września 2013

Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 107/2013, data publikacji 20 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 106/2013, data publikacji 19 września 2013

Informacja o transakcjach umorzeniu 118 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 105/2013, data publikacji 19 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 104/2013, data publikacji 13 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 103/2013, data publikacji 12 września 2013

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 102/2013, data publikacji 12 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 101/2013, data publikacji 11 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 100/2013, data publikacji 9 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 99/2013, data publikacji 6 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 98/2013, data publikacji 5 września 2013

Informacja o wykupie w celu umorzenia 34 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 97/2013, data publikacji 4 września 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 96/2013, data publikacji 29 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 95/2013, data publikacji 28 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 94/2013, data publikacji 27 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 93/2013, data publikacji 26 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 92/2013, data publikacji 23 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 91/2013, data publikacji 22 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 90/2013, data publikacji 21 sierpnia 2013

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 89/2013, data publikacji 21 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 88/2013, data publikacji 19 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 87/2013, data publikacji 16 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 86/2013, data publikacji 13 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 85/2013, data publikacji 12 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 84/2013, data publikacji 09 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 83/2013, data publikacji 08 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 82/2013, data publikacji 07 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 81/2013, data publikacji 06 sierpnia 2013

Korekta raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 r.

 

Raport bieżący nr 80/2013, data publikacji 02 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 79/2013, data publikacji 01 sierpnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 78/2013, data publikacji 31 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 77/2013, data publikacji 30 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 76/2013, data publikacji 29 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 75/2013, data publikacji 24 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 74/2013, data publikacji 23 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 73/2013, data publikacji 22 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 72/2013, data publikacji 19 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 71/2013, data publikacji 18 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 70/2013, data publikacji 17 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 69/2013, data publikacji 11 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 68/2013, data publikacji 10 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 67/2013, data publikacji 09 lipca 2013

Informacja o rozpoczęciu działalności nowo utworzonej spółki Novaservis FERRO SK s r.o. należącej do Grupy FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 66/2013, data publikacji 09 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 65/2013, data publikacji 08 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 64/2013, data publikacji 05 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 63/2013, data publikacji 04 lipca 2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr 62/2013, data publikacji 04 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 61/2013, data publikacji 02 lipca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 60/2013, data publikacji 28 czerwca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 
Raport bieżący nr 59/2013, data publikacji 27 czerwca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Raport bieżący nr 58/2013, data publikacji 26 czerwca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Raport bieżący nr 57/2013, data publikacji 05 czerwca 2013

Powołanie Zarządu FERRO SA przez Radę Nadzorczą na kolejną kadencję.

 

Raport bieżący nr 56/2013, data publikacji 05 czerwca 2013

Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO SA.

 

Raport bieżący nr 55/2013, data publikacji 05 czerwca 2013

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 04 czerwca 2013 r.

 

Raport bieżący nr 54/2013, data publikacji 05 czerwca 2013

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 04 czerwca 2013 r.

Załącznik: Uchwały

 

Raport bieżący nr 53/2013, data publikacji 05 czerwca 2013

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 04 czerwca 2013 r.

 

Raport bieżący nr 52/2013, data publikacji 03 czerwca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 51/2013, data publikacji 31 maja 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 50/2013, data publikacji 29 maja 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 49/2013, data publikacji 28 maja 2013

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Ferro SA

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Osowski
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Osowski

 

Raport bieżący nr 48/2013, data publikacji 27 maja 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 47/2013, data publikacji 23 maja 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 46/2013, data publikacji 22 maja 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 45/2013, data publikacji 21 maja 2013

Zawiadomienie Uprawnionych Akcjonariuszy

 

Raport bieżący nr 44/2013, data publikacji 21 maja 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 43/2013, data publikacji 14 maja 2013

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Dąbrowski

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Tomasik

Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Dąbrowski

Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – J. Tomasik

 

Raport bieżący nr 42/2013, data publikacji 24 kwietnia 2013

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

 

Raport bieżący nr 41/2013, data publikacji 24 kwietnia 2013

Otrzymanie dywidendy za rok 2012 od spółki zależnej

 

Raport bieżący nr 40/2013, data publikacji 15 kwietnia 2013

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 39/2013, data publikacji 15 kwietnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 38/2013, data publikacji 8 kwietnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 37/2013, data publikacji 5 kwietnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 36/2013, data publikacji 3 kwietnia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 35/2013, data publikacji 27 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 34/2013, data publikacji 26 marca 2013

Informacja o wykupie w celu umorzenia 34 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 33/2013, data publikacji 22 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 32/2013, data publikacji 21 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 31/2013, data publikacji 20 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 30/2013, data publikacji 18 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 29/2013, data publikacji 15 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 28/2013, data publikacji 13 marca 2013

Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2012 r.

Załącznik: Wykaz raportów – 2012 rok

 

Raport bieżący nr 27/2013, data publikacji 07 marca 2013

Informacja o wykupie w celu umorzenia 50 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 26/2013, data publikacji 07 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 25/2013, data publikacji 06 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 24/2013, data publikacji 05 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 23/2013, data publikacji 01 marca 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 22/2013, data publikacji 27 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 21/2013, data publikacji 26 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 20/2013, data publikacji 26 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 19/2013, data publikacji 22 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 18/2013, data publikacji 21 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 17/2013, data publikacji 19 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 16/2013, data publikacji 18 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 15/2013, data publikacji 14 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 14/2013, data publikacji 13 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 13/2013, data publikacji 8 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 12/2013, data publikacji 7 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 11/2013, data publikacji 6 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 10/2013, data publikacji 5 luty 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 9/2013, data publikacji 2 lutego 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 8/2013, data publikacji 30 stycznia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 7/2013, data publikacji 18 stycznia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 6/2013, data publikacji 17 stycznia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 5/2013, data publikacji 16 stycznia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 4/2013, data publikacji 16 stycznia 2013

Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander o zwiększeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%

 

Raport bieżący nr 3/2013, data publikacji 15 stycznia 2013

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

 

Raport bieżący nr 2/2013, data publikacji 15 stycznia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 1/2013, data publikacji 9 stycznia 2013

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia