Menu

Raporty bieżące 2012

Raport bieżący nr 71/2012, data publikacji 21 grudnia 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia  

 

Raport bieżący nr 70/2012, data publikacji 20 grudnia 2012

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 69/2012, data publikacji 20 grudnia 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 68/2012, data publikacji 19 grudnia 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 67/2012, data publikacji 13 grudnia 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 66/2012, data publikacji 12 grudnia 2012

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

 

Raport bieżący nr 64/2012, data publikacji 29 listopada 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Raport bieżący nr 63/2012, data publikacji 28 listopada 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 62/2012, data publikacji 23 listopada 2012

Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander o zwiększeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%

 

Raport bieżący nr 61/2012, data publikacji 22 listopada 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 60/2012, data publikacji 16 listopada 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 59/2012, data publikacji 29 października 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 58/2012, data publikacji 26 października 2012

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 57/2012, data publikacji 24 października 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 56/2012, data publikacji 12 października 2012

Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 55/2012, data publikacji 12 października 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 54/2012, data publikacji 11 października 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 53/2012, data publikacji 3 października 2012

Oświadczenie Emitenta - Aneks do Listu Księgowego Obligacji serii A FERRO S.A. z dnia 2 czerwca 2011 r.

 

Raport bieżący nr 52/2012, data publikacji 28 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 51/2012, data publikacji 27 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 50/2012, data publikacji 26 września 2012

Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 49/2012, data publikacji 26 września 2012

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 48/2012, data publikacji 25 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 47/2012, data publikacji 24 września 2012

Uzupełnienie informacji o umorzeniu 357 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 46/2012, data publikacji 21 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 45/2012, data publikacji 19 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 44/2012, data publikacji 17 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 43/2012, data publikacji 14 września 2012

Informacja o umorzeniu 357 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 42/2012, data publikacji 14 września 2012

Informacja o wykupie w celu umorzenia 300 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 41/2012, data publikacji 14 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 40/2012, data publikacji 13 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 39/2012, data publikacji 12 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 38/2012, data publikacji 11 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 37/2012, data publikacji 10 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 36/2012, data publikacji 07 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. 

 

Raport bieżący nr 35/2012, data publikacji 06 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Raport bieżący nr 34/2012, data publikacji 05 września 2012

Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 

Raport bieżący nr 33/2012, data publikacji 04 września 2012

Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przy skupie akcji własnych FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 32/2012, data publikacji 03 września 2012

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Raport bieżący nr 31/2012, data publikacji 01 sierpnia 2012

Podpisanie aneksu do umowy współpracy z BRE BANK SA 

 

Raport bieżący nr 30/2012, data publikacji 11 lipca 2012

Informacja o wykupie w celu umorzenia 57 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 29/2012, data publikacji 25 maja 2012 r.

Otrzymanie zawiadomienia od ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%

 

 

Raport bieżący nr 28/2012, data publikacji 23 maja 2012 r.

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 maja 2012r.

 

Raport bieżący nr 27/2012, data publikacji 23 maja 2012 r.

Powołanie członka Rady Nadzorczej FERRO SA

 

Raport bieżący nr 26/2012, data publikacji 23 maja 2012 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 23 maja 2012 r.

 

Raport bieżący nr 25/2012, data publikacji 23 maja 2012 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 maja 2012r.

Załącznik: Uchwały

 

Raport bieżący nr 24/2012, data publikacji 18 maja 2012 r.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.

Załączniki: Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej

                  Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 23/2012, data publikacji 7 maja 2012 r.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie sie w dniu 23 maja 2012 r.

Załącznik: Projekt uchwały.

 

Raport bieżący nr 22/2012, data publikacji 30 kwietnia 2012

Otrzymanie zawiadomienia od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o zbyciu akcji poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

 

Raport bieżący nr 21/2012, data publikacji 26 kwietnia 2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr 20/2012, data publikacji 19 kwietnia 2012

Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego numer 10/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku dotyczącego transakcji nabycia akcji Spółki.

 

Raport bieżący nr 19/2012, data publikacji 19 kwietnia 2012

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.

 

 

Raport bieżący nr 17/2012, data publikacji 11 kwietnia 2012

Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Novaservis spol. s.r.o.

 

Raport bieżący nr 16/2012, data publikacji 23 marca 2012

Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Novaservis spol. s.r.o.

 

Raport bieżący nr 15/2012, data publikacji 22 marca 2012

Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 

 

Raport bieżący nr 14/2012, data publikacji 15 marca 2012

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za okres kończący się 31.12.2011 r.

Załącznik: Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie pro forma

 

 

Raport bieżący nr 13/2012, data publikacji 13 marca 2012

Uzupełnienie informacji o umorzeniu 7 084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 12/2012, data publikacji 29 lutego 2012

Informacja o umorzeniu 4084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 11/2012, data publikacji 22 lutego 2012

Informacja o wykupie w celu umorzenia 4084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 10/2012, data publikacji 21 lutego 2012

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 9/2012, data publikacji 20 lutego 2012

Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2011 r. 

Załącznik: Wykaz informacji.

 

Raport bieżący nr 8/2012, data publikacji 17 lutego 2012

Informacja o umorzeniu 3000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 7/2012, data publikacji 15 lutego 2012

Informacja o wykupie w celu umorzenia 3000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA 

 

Raport bieżący nr 6/2012, data publikacji 25 stycznia 2012

Uzupełnienie informacji o umorzeniu 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 5/2012, data publikacji 19 stycznia 2012

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

 

Raport bieżący nr 4/2012, data publikacji 18 stycznia 2012

Informacja o umorzeniu 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 3/2012, data publikacji 17 stycznia 2012

Informacja o wykupie w celu umorzenia 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A FERRO SA

 

Raport bieżący nr 2/2012, data publikacji 9 stycznia 2012

Uzupełnienie informacji o umorzeniu 1990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 1/2012, data publikacji 2 stycznia 2012

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki