Menu

Raporty bieżące 2010

Raport bieżący nr 31/2010, data publikacji 17 grudnia 2010

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 stycznia 2011 r.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu Spółki FERRO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Raport bieżący nr 30/2010, data publikacji 17 grudnia 2010

Informacja o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na złożenie wstępnej niewiążącej oferty nabycia akcji spółki NOVASERVIS a.s.

 

Raport bieżący nr 29/2010, data publikacji 12 listopada 2010

Otrzymanie zawiadomienia od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce. 

 

Raport bieżący nr 28/2010, data publikacji 27 października 2010

Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za III kwartał 2010 r.

 

Raport bieżący nr 27/2010, data publikacji 9 sierpnia 2010

Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I półrocze 2010 r.

 

Raport bieżący nr 26/2010, data publikacji 19 lipca 2010

Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji

 

Raport bieżący nr 25/2010, data publikacji 16 lipca 2010 

Podpisanie aneksów do umów kredytowych

 

Raport bieżący nr 24/2010, data publikacji 1 lipca 2010

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 8/2010 - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży.

 

Raport bieżący nr 23/2010, data publikacji 30 czerwca 2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr 22/2010, data publikacji 28 czerwca 2010

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 23 czerwca 2010 r.

 

Raport bieżący nr 21/2010, data publikacji 28 czerwca 2010

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 czerwca 2010 r.

Załącznik

 

Raport bieżący nr 20/2010, data publikacji 24 czerwca 2010

Powołanie Zarządu FERRO SA przez Radę Nadzorczą Spółki na kolejną kadencję

 

Raport bieżący nr 19/2010, data publikacji 24 czerwca 2010

Powołanie Rady Nadzorczej II kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERRO SA

 

Raport bieżący nr 18/2010, data publikacji 16 czerwca 2010

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 16/2010 z dnia 27 maja 2010r.

Załącznik – Regulamin WZA

Załącznik - Sprawozdanie Rady Nadzorczej

 

Rapory bieżący nr 17/2010, data publikacji 27 maja 2010

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA w dniu 23 czerwca 2010 roku

Załącznik - Projekty uchwał

 

Rapory bieżący nr 16/2010, data publikacji 27 maja 2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA w dniu 23 czerwca 2010 roku.

 

 Rapory bieżący nr 15/2010, data publikacji 21 maja 2010

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie daty rejestracji akcji.

 

 Raport bieżący nr 14/2010, data publikacji 20 maja 2010

Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

 

 Raport bieżący nr 13/2010, data publikacji 12 maja 2010

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Raport bieżący nr 12/2010, data publikacji: 28 kwietnia 2010

Likwidacja spółki zależnej

 

Raport bieżący nr 11/2010, data publikacji: 26 kwietnia 2010

Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP BANKOWY PTE SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 

Raport bieżący nr 10/2010, data publikacji: 26 kwietnia 2010

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

 

Raport bieżący nr 9/2010, data publikacji: 19 kwietnia 2010

Otrzymanie dywidendy za 2009 rok od Spółki zależnej

 

Raport bieżący nr 8/2010, data publikacji: 12 kwietnia 2010

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży

 

Raport bieżący nr 7/2010, data publikacji: 12 kwietnia 2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

 

Raport bieżący nr 6/2010, data publikacji: 12 kwietnia 2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

 

Raport bieżący nr 5/2010, data publikacji: 9 kwietnia 2010

Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie daty rejestracji akcji

 

Raport bieżący nr 4/2010, data publikacji: 9 kwietnia 2010

Dopuszczenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych

 

Raport bieżący nr 3/2010, data publikacji: 2 kwietnia 2010

Rejestracja Praw do Akcji Serii C w KDPW

 

Raport bieżący nr 2/2010, data publikacji: 1 kwietnia 2010

Przydział akcji serii A i akcji serii C

 

Raport bieżący nr 1/2010, data publikacji: 1 kwietnia 2010

Przystąpienie do systemu ESPI