Menu

Raport roczny 2020

Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

 

List Prezesa Zarządu: plik xhtml

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy FERRO 2020: plik pdf , plik xhtml (wersja opublikowana)

Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: plik xhtml , plik xhtml (wersja opublikowana)

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego: plik xhtml

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu: plik xhtml

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru firmy audytorskiej: plik xhtml

Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Ferro: plik pdf , plik xhtml (wersja opublikowana)

Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej: plik xhtml , plik xhtml (wersja opublikowana)

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Sprawozdania Finansowego Grupy FERRO: plik xhtml , plik xhtml (wersja opublikowana)

 

 

Jednostkowy raport roczny za 2020 r.

 

List Prezesa Zarządu: plik xhtml

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ferro SA 2020: plik pdf , plik xhtml (wersja opublikowana)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego: plik xhtml, plik xhtml (wersja opublikowna)

Ocena Rady nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego: plik xhtml

Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu: plik xhtml

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru firmy audytorskiej: plik xhtml

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Ferro: plik pdf , plik xhtml (wersja opublikowana)

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego: plik xhtml , plik xhtml (wersja opublikowana)

Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej: plik xhtml , plik xhtml (wersja opublikowana)