Menu

Progress 2011

Progress 2011

1 lipca 2011

Firma FERRO otrzymała nagrodę Progress 2011 za innowacyjny projekt, otrzymując tytuł „Najlepszy projekt innowacyjny w kategorii ekologia”. Nagroda została wyłoniona na podstawie badań przeprowadzonych przez „Polish Market” i Uczelnię Vistula.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 czerwca 2011 podczas Gali Innowacyjnej w Hotelu Le Regina w Warszawie. W imieniu firmy FERRO nagrodę odebrała Prezes Aneta Raczek.

Miesięcznik „Polish Market” jest największym magazynem promującym polską gospodarkę, kulturę i naukę na całym świecie. Jego celem jest przede wszystkim rozsławianie polskiej marki, firm istniejących na rynku polskim i menedżerów. Badanie było prowadzone wspólnie z Uczelnią Vistula w Warszawie pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie wypełnionych ankiet badających innowacyjność polskich firm w kilku kategoriach. Po wypełnieniu ankiety każdy uczestnik badania otrzymał informację zwrotną na temat tego, jak plasuje się jego firma na tle innych uczestników badania pod względem innowacyjności. Rada Naukowa konkursu składała się z osób o uznanych sukcesach z różnych obszarów związanych z innowacjami. Jako najistotniejszą innowację, która powstała w firmie w ciągu ostatnich 3 lat FERRO wskazała VerdeLine - nową koncepcję baterii łazienkowych i zlewozmywakowych, które sprzyjają środowisku naturalnemu oraz zapewniają oszczędność wody i energii powodując korzyści finansowe dla użytkowników.

Natomiast za najistotniejsze mierniki sukcesu innowacyjności w firmie uznano wzrost satysfakcji klienta, wzrost sprzedaży, udział eksportu w sprzedaży, udział przychodów pochodzących z nowych produktów i usług w sprzedaży całkowitej oraz szybkość wprowadzenia nowego produktu na rynek (time-to market).