Menu

Procedura Zgłaszania Naruszeń Prawa/Whistleblowing Policy

Zarząd Spółki informuje o przyjęciu procedury zgłaszania istotnych nieprawidłowości, tj. naruszeń prawa, procedur lub standardów etycznych związanych z działalnością FERRO S.A.

Procedura ma na celu umożliwienie zgłaszania (także anonimowego) przez pracowników lub partnerów biznesowych FERRO S.A. dostrzeżonych nadużyć lub naruszeń prawa albo wewnętrznych procedur uzyskanych w kontekście związanym z działalnością FERRO S.A. Zgłoszenia mogą przyczynić się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw oraz zagrożeń dla Spółki, mają także na celu ochronę interesu publicznego.

Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. naruszenia przez określone osoby przepisów prawa (w zakresie wskazanym Dyrektywą UE, czyli m.in. przepisów transportowych, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, przepisów podatkowych), ale także naruszenia zasad etycznych, czy też dobrych obyczajów w FERRO S.A.

Zgłoszenie o naruszeniu może zostać przesłane za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

  1. w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: whistleblowing@ferro.pl lub sygnalista@ferro.pl lub;
  2. w formie listu sporządzonego na papierze, na adres pocztowy: Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, skierowanego do Pełnomocnika ds. zgodności lub;
  3. za pośrednictwem linii telefonicznej pod nr (+ 48) 724 920 105 lub;
  4. osobiście poprzez spotkanie z Pełnomocnikiem ds. zgodności w siedzibie FERRO S.A.;
  5. poprzez umieszczenie zgłoszenia w formie papierowej w urnie znajdującej się w siedzibie FERRO S.A. w miejscu zapewniającym poufność.

Pełna treść procedury znajduje się w załączeniu:

Pobierz  plik: "FERRO_2020-01-23_Procedura_zglaszania_naruszen_prawa .pdf" (144 KB)