Menu

Kontakt do działu relacji inwestorskich

CC Group Sp. z o.o.

+48 22 440 1 440, ferro@ccgroup.pl

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi

Katarzyna Sadowska +48 697 613 020, katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

Katarzyna Mucha +48 697 613 712, katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Intencją Spółki jest udzielenie odpowiedzi jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia szczególnie skomplikowanych zagadnień.