Kalkulator oszczędności

Sprawdź, jak szybko zwróci Ci się zakup baterii/natrysku VerdeLine

Średni czas używania natrysku dziennie: min

min

Cena zimnej wody: zł/m3

zł/m3

Cena ciepłej wody: zł/m3

zł/m3

Cena brutto BVN1VL:

Przepływ wody przez standardową/y baterię/natrysk*: l/min

l/min

Przepływ wody przez baterię/natrysk VerdeLine*: l/min

l/min
Cena wody zmieszanej** zł/m3
Miesięczny koszt korzystania z baterii/natrysku standardowego
Miesięczny koszt korzystania z baterii/natrysku BVN1VL
Miesięczna oszczędność
Po ilu miesiącach zakup baterii/natrysku się zwróci
* wartości uśrednione/przybliżone
** przy założeniu zmieszania wody ciepłej z zimną w proporcjach 50/50