Kalkulator oszczędności

Sprawdź, jak szybko zwróci Ci się zakup Zestawu natryskowego VerdeLine

Średni czas używania natrysku dziennie: min

min

Cena zimnej wody: zł/m3

zł/m3

Cena ciepłej wody: zł/m3

zł/m3

Cena brutto NP25VL/NP26VL:

Przepływ wody przez standardowy natrysk* 12 l/min
Przepływ wody przez natrysk NP25VL/NP26VL* 6 l/min
Cena wody zmieszanej** zł/m3
Miesięczny koszt korzystania z natrysku standardowego
Miesięczny koszt korzystania z natrysku NP25VL/NP26VL
Miesięczna oszczędność
Po ilu miesiącach zakup natrysku się zwróci
* wartości uśrednione/przybliżone
** przy założeniu zmieszania wody ciepłej z zimną w proporcjach 50/50