Menu

Ambasador Polskiej Gospodarki 2011

Ambasador Polskiej Gospodarki 2011

16 maja 2011

16 maja 2011 roku w Pałacyku MSZ w Warszawie odbył się uroczysty finał III edycji konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki. Z satysfakcją informujemy, iż FERRO S.A. otrzymała dyplom w kategorii Eksporter. Dyplom z rąk wiceminister Beaty Stelmach i prezesa Marka Goliszewskiego odebrała Prezes Zarządu, Aneta Raczek.

 

Wyróżnienie Eksporter, którego laureatem została firma FERRO przeznaczone jest dla przedsiębiorstw promujących polską gospodarkę przede wszystkim przez eksport wyrobów lub usług.

Ambasador Polskiej Gospodarki to odbywający się każdego roku, ogólnopolski konkurs, którego celem jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję kraju na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego.

Organizatorem konkursu jest Business Centre Club, a patronat honorowy sprawuje Minister Spraw Zagranicznych. To wyróżnienie dla firm, które osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych. Konkurs promuje wysokie standardy ekonomiczno-finansowe i dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych. Jego misją jest zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych. Współpraca ta polega między innymi na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator Rozwiązań XXI Wieku. Firmy oceniane są na podstawie sumy punktów przyznanych przez Jury w wypełnianej ankiecie konkursowej. Tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” otrzymują przedsiębiorcy, którzy zbiorą ponad 80% maksymalnej liczby punktów w ankietach konkursowych. W tegorocznym konkursie Jury wyłoniło 58 laureatów w poszczególnych kategoriach.

Ambasador Polskiej Gospodarki 2011 - dyplom dla FERRO