Menu

Start / Relacje inwestorskie /

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze

Ilość akcji

Udział % w akcjonariacie

Nationale Nederlanden OFE

3 749 533

17,7%

AVIVA OFE

3 182 326

15,0%

PKO BP Bankowy OFE

2 718 117

12,8%

AEGON OFE

2 210 696

10,4%

Altus TFI

1 066 620

5,0%

Norges Bank

1 030 000

4,8%

Zarząd FERRO S.A.

507 515

2,4%

Pozostali

6 777 848

31,9%

Razem

21 242 655

 

8 września 2017