Menu

Start / Firma /

Polityka jakości

FERRO S.A. oferuje wyposażenie oraz urządzenia techniki grzewczej i sanitarnej o wysokiej jakości i w sposób zapewniający zadowolenie i zaufanie klientów do naszych produktów. Uznajemy, że taka polityka jakości jest środkiem do uzyskania i utrzymania pozycji czołowego dostawcy na rynku polskim oraz do intensyfikacji sprzedaży na rynki zagraniczne.

Przyjętą politykę realizujemy poprzez:

  • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów,
  • poszukiwanie najnowszych trendów technologicznych,
  • wprowadzanie do produkcji i sprzedaży asortymentów odzwierciedlających wymagania i oczekiwania Klientów jak i najnowszych trendów technologicznych,
  • rozwijanie współpracy z najbardziej innowacyjnymi producentami na świecie,
  • zwiększanie skuteczności działań marketingowych,
  • analizowanie kosztów i cen w celu ich optymalizacji oraz dostosowania do rynku,
  • promowanie marki,
  • identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych i innych odnoszących się do przedsiębiorstwa.

Zobowiązujemy się do:

  • spełniania wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
  • pełnego i terminowego realizowania umów.

Cele i zadania dotyczące jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli przedsiębiorstwa są ustanawiane, przeglądane i rozliczane podczas okresowych przeglądów systemu zarządzania.

Zarząd Spółki